OBCHODNÍ PODMÍNKY
Obchodní podmínky

Podmínky prodeje


Označení smluvních stran

Prodávající:

Bc.Martina Mazurová

Jasanová 507/38, Štěpánkovice, 74728

IČ 68333722, DIČ CZ7757085424

Kupující :

Soukromá osoba, která nakupuje zboží k soukromým účelům . Kupující tímto prohlašuje, že veškeré údaje, které uvedl ve formuláři OBJEDNÁVKA, jsou správné, pravdivé, úplné a v okamžiku potvrzení formuláře OBJEDNÁVKA platné.


Předmět kupní smlouvy

Prodávající se zavazuje převést na kupujícího vlastnictví níže uvedeného předmětu koupě, který si kupující vybral z nabídky prodávajícího uveřejněné prostřednictvím webových stránek www.babypostele.cz, a to dle ceny a platebních podmínek v bodě uvedeném níže.
 

Ochrana osobních údajů kupujícího

Prodávající se zavazuje, že veškeré osobní údaje kupujícího, které získal při jeho objednávce bude zpracovávat v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. O ochraně osobních údajů v platném znění a využije tyto osobní údaje pouze pro svou vnitřní potřebu v souvislosti s plněním svých závazků vyplývajících ze smlouvy o koupi zboží .

Dodání zboží

- Prodávající zajistí dopravu zboží do místa dodání a to prostřednictvím přepravní firmy  PPL/DHL - Za dodání zboží kupujícímu se považuje jeho převzení kupujícím nebo jinou osobou, která se v době dodání zdržuje v místě dodání. Příjemce je povinnen zkontrolovat neporušenost zásilky a pokud je zjištěna jakákoliv závada (poškození zboží) neprodleně sepsat s dopravcem protokol o poškození zboží přepravou. Za kvalitu přepravy zboží odpovídá dopravce. Pokud dodavatel nebude schopen objednané zboží dodat, nebo jej bude schopen dodat jen částečně, informuje o tom kupujícího telefonicky anebo elektronickou poštou. Strany se poté dohodnou na dalším postupu. Dodatky ke zboží:
- barevné odstíny zboží na obrázcích se mohou lišit od skutečnosti (vlivem technických důvodu, nastavení monitoru, stáří, osvětlení v místnosti atd.). - foto je ilustrační.

Cena a platební podmínky

Kupní cena zboží je uvedená u každého výrobku dle vyobrazení a to včetně DPH.


Stornování objednávek

Stornování objednávek je možno telefonicky nebo emailem do 24h od objednávky . Dále je možno stornovat objenávku ještě před expedicí objednávky. Po expedici objednávky bude naúčtovano poštovné v plné výši jak je uvedeno u výrobků. Tato faktura bude vystavena účetním oddělením firmy a odeslána na adresu příjemce.

Odstoupení od kupní smlouvy

Kupující je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy, a to vrácením nepoškozeného zboží splňujícího následující podmínky:
- zboží je nepoužité
- zboží je nepoškozené
- je zabalené nejlépe v původním obalu
- zboží bude doručeno nejpozději do 14 dnů od převzetí zboží na adresu prodávajícího.

Prosíme zákazníky, aby vrácení zboží nezasílali dobírkou, v tomto případě  zásilka nebude přijata. Náklady spojené s vrácením zboží nese výlučně kupující. Prodávající vrátí kupujícímu zaplacenou kupní cenu zboží nejpozději do 14 dnů od řádného odstoupení od kupní smlouvy. Náklady na dopravu prodávající kupujícímu nevrací.

Vrácení zboží ve lhůtě 14 dní bez udání důvodu má zákazník právo vždy, pokud kupuje věc přes internet. Vrátit bez udání důvodu lze nové zboží .


Záruční lhůta

Na zakoupené zboží poskytujeme záruční lhůtu 24 měsíců. Záruční lhůta se počíta ode dne převzetí zásilky.Závěrečná ustanovení
Smlouva o koupi zboží se řídí českým právem.
Práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou výslovně upraveny v těchto všeobecných obchodních podmínkách se řídí zákonem č. 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění a zákonem č. 40/1964 Sb., Občanský zákoník v platném znění a dalšími obecně právními předpisy.